Начало Институции Търсене За контакти Регистрация Вход
Български / English
Съединение на България

СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ НА 6 СЕПТЕМВРИ 1885Г.

“Само ония народи имат право на светло бъдеще, които разчитат на собствените си  средства”

Захари Стоянов

През лятото на 1878г. българската свобода е осакатена. На 1 юли 1878г. в Берлин Великите сили  подписват международен договор, който засяга националните интереси на България. Постигнато е съгласие да се унищожат изцяло разпоредбите на Санстефанския договор между Русия и Османската империя. Българските земи са разделени на пет части.- Княжество България, Източна Румелия като автономна провинция на Османската империя, Македония и Одринско остават под пряката власт на султана, Нишко, Пиротско и Вранско се предават на Сърбия, а Северна Добруджа-на Румъния. Изкуственото разделение на “румелийци “ и българи” застрашава националното единство.  Българите разбират, че основна тяхна задача е пълното освобождение и обединение на разделените български земи. Патриотичната решимост, сплотеността  и дейността на най-талантливите  личности на българската нация  - революционери, държавници, дипломати и военачалници  са залог за успех.

На 10 февруари 1885 г. в Пловдив се създава Тайний Македонски Революционен комитет с председател Захари Стоянов. През април 1885 г. комитетът се преименува в Български Таен Централен Революционен Комитет със своя Програма и Устав, а през месец май започва да излиза вестник „Борба”

През лятото на 1885 г. градусът на общественото вълнение в Източна Румелия се повишава, в различни части на областта стават сблъсъци  между властите и населението. БТЦРК организира масови тържества и чествания, на които се демонстрира всенародния стремеж за обединение. Комитетът пристъпва към конкретни действия – организиране на чети, привличане на военните и изработване на план за осъществяване на Съединение. Взема се решение за вдигане на въстание и провъзгласяване на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 

На 6 септември 1885 г. сутринта, Източнорумелийската милиция под командването на майор Данаил Николаев и Голямоконарската чета начело с  Чардафон Велики влизат в Пловдив, обкръжават конака и арестуват Главния управител Гаврил Кръстевич. Румелийското правителство е свалено! Образува се Временно правителство начело с д-р Георги Странски, което поема управлението на областта до пристигането на княз Александър І.
Провъзгласено под скиптъра на Българския Княз, Съединението се посреща с ентусиазъм от целия български народ.

Паметната акция в Пловдив от 6 септември 1885г., довела до Съединението на Княжество България с Източна Румелия, слага  голямото начало на малкото Българско Княжество. Съединена България се превръща в  най-значимата държава на Балканите в териториално, стопанско, политическо и културно отношение.    Българското съединение, дело на българския дух и самоотвержената борба на българския народ, разчиства пътя за напредъка на България и я  приобщава   в още по-голяма степен към модерна Европа.

Снимки
Снимки
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
Оръжие
Оръжие
Печати
Печати
Лични вещи
Лични вещи
Печатни издания
Печатни издания